Nota prawna

Iwo-Bau Iwona Fiedrich (IWO-BAU) oferuje odwiedzającym dostęp do tej witryny internetowej w oparciu o (i w zależności od) Państwa zgody na poniższe warunki.

IWO-BAU posiada, zastrzega sobie i zatrzymuje wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie do strony internetowej i materiałów w niej zawartych tj. artykułów, zdjęć, grafik, utworów muzycznych i filmów.

Znaki graficzne i inne dane wskazujące na pochodzenie umieszczone na tej stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami IWO-BAU lub osób trzecich, które przyznały IWO-BAU prawo do wykorzystywania ich na tej stronie internetowej.

Żadna zawarta tu informacja nie może być interpretowana jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek materiału umieszczonego na stronie bez zgody IWO-BAU lub osoby trzeciej.

IWO-BAU i/lub osoby trzecie pozostają właścicielami informacji zawartych na tej stronie internetowej, a użytkownik nie nabywa żadnych praw własności poprzez wydrukowanie bądź pobranie informacji lub skorzystanie z możliwości dostępnych na stronie.

Dla Państwa wygody IWO-BAU odsyła do innych stron internetowych, zaś do niniejszej strony prowadzić mogą inne odnośniki ze stron, które pozostają znane bądź nieznane IWO-BAU. IWO-BAU nie odpowiada za treści żadnej strony, do której prowadzą odnośniki bądź z której odnośniki prowadzą do tej strony.

W przypadku naruszenia prawa autorskiego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 1994 Nr 24 Poz. 83 z poźn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

IWO-BAU zastrzega sobie prawo do wprowadzania pewnych modyfikacji w polityce praw autorskich.

Witryna opracowana dla: Iwo-Bau Iwona Fiedrich z siedzibą: ul. Poznańska 21 58-500 Jelenia Góra woj. dolnośląskie